059 23 98 15

Tavernier Advocatenkantoor

BURGERLIJK RECHT . STRAFRECHT . HANDELSRECHT
CONTACT

Advocaat Familierecht

Als advocaat gespecialiseerd in familierecht leveren we rechtshulp in materies als huwelijksrecht, echtscheiding en de gevolgen ervan waaronder alimentatieplicht en verblijfsregelingen (zie pagina echtscheiding), afstamming en adoptie, erfrecht of successie. We analyseren uw situatie, uw rechten en plichten, uw mogelijkheden en bemiddelen of procederen waar opportuun.  

 

Huwelijksrecht.

Huwelijken zijn gesloten met of zonder huwcontract. In het laatste geval spreekt men over het wettelijk stelsel. Buiten het huwelijk bestaan twee andere vormen van samenwonen, de wettelijke samenleving en de feitelijke samenleving. De eerstgenoemde vorm is bij notariële acte vastgelegd. Het feitelijk samenwonen strekt doorgaans niet verder dan het hebben van een gezamenlijk domicilieadres.  

 

Afstamming en adoptie.

Biologische afstamming omvat enerzijds erkenning van het moederschap (door bevalling), anderzijds het vaderschap (door erkenning) of meemoederschap. Afstamming kan worden betwist of worden afgedwongen.

Adoptie is in principe voor het leven en adoptiekinderen krijgen dezelfde rechten als natuurlijke kinderen. Er is onderscheid gemaakt tussen adopteren van gekende en van niet-gekende kinderen waar de voorwaarden enigszins verschillen. Tussenpartijen in deze zijn Kind & Gezin en een aantal erkende adoptiediensten. Adopties worden door de familierechter vastgelegd in een adoptievonnis.  

 

Erfrecht.

Het erfrecht of successierecht is beheerst door wetgeving, het type huwelijks– of samenlevingscontract, of de afwezigheid daarvan, het testament van de erflater. Huwelijks- en familieband (bloedverwantschap, afstamming) zijn in het erfenisrecht cruciaal. Daarop kan worden afgeweken door het doen van schenkingen, handgiften, donaties aan goede doelen, maar ook door adoptie bijvoorbeeld.

 

Onze specialisaties

Familierecht

Wij begeleiden u bij al uw vragen omtrent huwelijk, samenwonen, echtscheiding, uw familiaal vermogen en erfopvolging.

Meer info

Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen.

Meer info

Handelsrecht

Wij bezorgen u alle advies over handelsrecht zoals opstellen handels-overeenkomsten en de vordering van onbetaalde facturen.

Meer info

Sportrecht

Wij bieden advies bij transferbegeleiding, het opstellen van (sponsor-) contracten, relatiebegeleiding en rechtenbewaking.

Meer info

Meester Tavernier

Dennis Tavernier

Dennis Tavernier

Advocaat

Nood aan een persoonlijke consultatie?

Neem contact op met Tavernier Advocatenkantoor voor meer informatie of voor een persoonlijke consultatie!