059 23 98 15

Tavernier Advocatenkantoor

BURGERLIJK RECHT . STRAFRECHT . HANDELSRECHT
CONTACT

Advocaat Sportrecht in Oostende

Als gespecialiseerd sportadvocaat stellen we ons ten dienste van sportbeoefenaars, sportclubs (sportfederaties, sportverenigingen) en intermediairs (sportmakelaars, trainers, organisatoren, sponsors en adverteerders), zowel adviserend als procedureel in regio Oostende en Stene, Zandvoorde. We zijn voorstander van pragmatisme en weten dat in de sector efficiëntie en dus korte procedures van tel zijn. Er is ervaring met disciplines zoals voetbal, wielrennen, tennis, basketbal, rugby, judo, atletiek, zwemmen, fitness, paardensport en golf.

Sportbeoefenaars

Spelerscontracten.

We bieden advies en hulp bij het analyseren en negotiëren van spelerscontracten op professioneel- en amateurniveau in alle sportdisciplines in België. Ook behandelen we alle vragen en geschillen inzake arbeidsrecht voor sporters.

 

Tuchtrecht.

Heeft betrekking op feitelijke of vermeende misdragingen op sportief of ander vlak, overtredingen van regels van federaties, bonden of verenigingen, doping- of druggebruik.

 

Portretrechten & sponsorcontracten.

Ingeval van mediafiguren waaronder sporters is gebruik van foto’s en afbeeldingen voor informatieve doeleinden en dat met commerciële oogmerken soms flinterdun, zowel bij profs als bij amateursporters. In principe is de toestemming vereist. Individuele sporters kunnen sponsorcontracten met bedrijven afsluiten in functie van hun reclamevoering of imagovorming.

 

Sportclubs.

Arbeidsovereenkomsten.

Opstellen van spelersovereenkomsten en arbeidscontracten met alle overige partijen zoals trainers, coaches, verzorgers en andere directe en indirecte medewerkers of vrijwilligers van de club of vereniging, met inbegrip van aspecten van verloning, premies en bonussen, opleidingsvergoedingen, contractbreuk, ontslag om dringende redenen, …

 

Spelerstransfers en transferovereenkomsten tussen sportclubs.

Mediëren van binnenlandse en buitenlandse transfers en advies en begeleiding voor transferovereenkomsten tussen profclubs of amateurclubs.

 

Fondsenwerving & sponsoringovereenkomsten.

Advies bij en negotiatie van contracten met potentiële sponsors en de gepaard gaande sponsoring rechten. Idem dito wat betreft het verwerven of afdwingen van auteurs- & fotorechten.

 

Procedures bij sportbonden en andere.

Begeleiding of verweer in procedures met KBVB, UEFA, FIFA, BCS, UCI, WADA en het behandelen van aangelegenheden als match fixing, financial fair play, third party ownership.

 

Conformiteit clubreglementering.

Toetsen van de conformiteit van de eigen reglementen aan die van de nationale wetgeving en van de respectievelijke federaties.

 

Intermediairs

Spelersmakelaars.

Adviesverlening aan makelaars of geregistreerde tussenpersonen bij het opstellen van overeenkomsten in overeenstemming met alle regelgeving.

 

Aansprakelijkheid sportorganisatoren.

Belangenbehartiging en verdediging ten aanzien van deelnemers, toeschouwers en derde partijen.

 

Sponsors.

Analyse van de rechten en de plichten, alsook het negotiëren van sponsorcontracten.

 

Wij zijn een gespecialiseerd advocatenkantoor actief in sportrecht in regio Oostende.

 

Onze specialisaties

Familierecht

Wij begeleiden u bij al uw vragen omtrent huwelijk, samenwonen, echtscheiding, uw familiaal vermogen en erfopvolging.

Meer info

Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen.

Meer info

Handelsrecht

Wij bezorgen u alle advies over handelsrecht zoals opstellen handels-overeenkomsten en de vordering van onbetaalde facturen.

Meer info

Sportrecht

Wij bieden advies bij transferbegeleiding, het opstellen van (sponsor-) contracten, relatiebegeleiding en rechtenbewaking.

Meer info

Meester Tavernier

Dennis Tavernier

Dennis Tavernier

Advocaat

Nood aan een persoonlijke consultatie?

Neem contact op met Tavernier Advocatenkantoor voor meer informatie of voor een persoonlijke consultatie!