059 23 98 15

Tavernier Advocatenkantoor

BURGERLIJK RECHT . STRAFRECHT . HANDELSRECHT
CONTACT

Advocaat Handelsrecht te Oostende

We behandelen alle materies van het handelsrecht in Oostende en Stene, Zandvoorde waarvan de belangrijkste zijn: de algemene voorwaarden, de handelsovereenkomsten, de ingebrekestelling en wanbetalingen, de toepassing van de wet op de handelspraktijken. Gegrond advies, volledige begeleiding, resultaatgerichte bemiddeling en het met kennis van zaken pleiten van dossiers voor alle Belgische rechtbanken maken deel uit van ons dienstenpakket.

Algemene- & verkoopsvoorwaarden.

Voorwaarden voor goede algemene voorwaarden zijn dat ze volledig, sluitend, evenwichtig en niet strijdig met algemene regelgeving. Ze voorkomen discussies, annuleringen, voortijdige opzeggingen, schadeclaims of de nietigverklaring ervan. Goede factuurvoorwaarden vermijden wanbetalingen.

 

Ingebrekestelling.

De ingebrekestelling of aanmaning is in veel gevallen voldoende om verplichtingen van de andere partij te doen naleven, zeker als deze van een advocaat komt en van alle elementen is voorzien (correcte probleemstelling, dateline, referentie naar contract, bestelorder, bestek, factuur).

 

Handelsovereenkomsten.

Commerciële en andere overeenkomsten die handelaars en bedrijven afsluiten zijn bij voorkeur goed afgewogen en dus gunstig voor de beide partijen, compleet, gericht op het minimaliseren van de risico’s en de kans op conflicten. De belangrijkste handelsovereenkomsten zijn de distributieovereenkomsten, franchising, agentuur, concessie, contract manufacturing, software en andere licentieovereenkomsten, alsook alle huurovereenkomsten die vallen onder de
handelshuur.

 

Oneerlijke concurrentie & Consumentenbescherming.

Oneerlijke concurrentie en concurrentievervalsing kunnen ontstaan door niet-naleving van algemene-, sociale-, stedenbouwkundige- of milieuwetgeving, niet-naleving van het eventueel concurrentiebeding, gebruik van vergelijkende of misleidende reclame, het maken van prijsafspraken, plagiaat en de schending van merken- of octrooirechten.

De toepassing van de Wet op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming behandelt, naast de eerlijke concurrentie tussen handelaars, aspecten als oneerlijke praktijken tegenover consumenten, onrechtmatige bedingen, verplichtingen aangaande prijsaanduidingen, hoeveelheidsaanduidingen, etikettering, productfiche enz.

 

Algemeen bedrijfsmanagement.

Tenslotte staan we voor de ondernemer beschikbaar voor bijstand en advies in algemene managementtaken zoals hulpverlening bij het opmaken van een ondernemingsplan, advies en bemiddeling bij bedrijfsovernames of fusies, opvolgen van openstaande facturen en incasso.

 

Tavernier advocatenkantoor heeft heel wat relevante ervaring in handelsrecht, handelsovereenkomsten, onbetaalde facturen, fusies en overnames, concurrentiebedingen en verkoopsvoorwaarden in regio Oostende.

 

Onze specialisaties

Familierecht

Wij begeleiden u bij al uw vragen omtrent huwelijk, samenwonen, echtscheiding, uw familiaal vermogen en erfopvolging.

Meer info

Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen.

Meer info

Handelsrecht

Wij bezorgen u alle advies over handelsrecht zoals opstellen handels-overeenkomsten en de vordering van onbetaalde facturen.

Meer info

Sportrecht

Wij bieden advies bij transferbegeleiding, het opstellen van (sponsor-) contracten, relatiebegeleiding en rechtenbewaking.

Meer info

Meester Tavernier

Dennis Tavernier

Dennis Tavernier

Advocaat

Nood aan een persoonlijke consultatie?

Neem contact op met Tavernier Advocatenkantoor voor meer informatie of voor een persoonlijke consultatie!