059 23 98 15

Tavernier Advocatenkantoor

BURGERLIJK RECHT . STRAFRECHT . HANDELSRECHT
CONTACT

Tavernier Advocatenkantoor in Oostende

Als advocaat en advocatenkantoor actief in de regio van Oostende en Stene, Zandvoorde leveren we advies, doen aan bemiddeling en als het niet anders kan procederen we voor alle rechtbanken. Onze favoriete juridische domeinen zijn het familierecht, verkeersrecht, handelsrecht en als fervent liefhebber: sportrecht.

Familierecht: huwelijk & echtscheiding, afstamming, adoptie, erfrecht.

We begeleiden echtscheidingen, al dan niet in onderling overleg, verschaffen duidelijkheid over huwelijkscontracten of samenlevingscontracten, afstamming, adopties en tenslotte nalatenschappen of erfenissen, testamenten, schenkingen e.d.

 

Verkeersrecht.

In kader van uw verzekeringspolis rechtsbijstand of daarbuiten informeren en verdedigen we u naar aanleiding van zware verkeersovertredingen (overdreven snelheid, intoxicatie, vluchtmisdrijf) en verkeersongevallen al dan niet in fout en al dan niet met slachtoffers.

 

Handelsrecht.

Alle aangelegenheden betreffende overeenkomsten en geschillen tussen handelaars onderling en handelaars en afnemers-klanten.

 

Sportrecht.

We adviseren, begeleiden en verdedigen sporters, sportclubs en alle tussenpersonen met veel affiniteit met de meeste disciplines.

 

Wij hebben tal van ervaring in het familierecht, verkeersrecht, handelsrecht en sportrecht en begeleiden onze klanten in regio Oostende.

 

Onze specialisaties

Familierecht

Wij begeleiden u bij al uw vragen omtrent huwelijk, samenwonen, echtscheiding, uw familiaal vermogen en erfopvolging.

Meer info

Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen.

Meer info

Handelsrecht

Wij bezorgen u alle advies over handelsrecht zoals opstellen handels-overeenkomsten en de vordering van onbetaalde facturen.

Meer info

Sportrecht

Wij bieden advies bij transferbegeleiding, het opstellen van (sponsor-) contracten, relatiebegeleiding en rechtenbewaking.

Meer info

Meester Tavernier

Dennis Tavernier

Dennis Tavernier

Advocaat

Nood aan een persoonlijke consultatie?

Neem contact op met Tavernier Advocatenkantoor voor meer informatie of voor een persoonlijke consultatie!